top of page

כיתות מיוחדות לילדים עם קשיי לימוד

פרויקט של כיתת לימוד בבית ספר תיכון ברעננה

הפרויקט כלל תכנון, עיצוב ושיפוץ.

המטרה הייתה לתכנן ולעצב שתי כיתות מיוחדות שהתלמידים ירגישו שמשקיעים בהם. אני מאמינה שכיתה מעוצבת נותנת השראה לתלמידים ורצון ללמוד ולהתקדם.

בכל כיתה לומדים 5 תלמידים. מבנה הכיתות צר וארוך.

חילקתי כל כיתה ל-2.

חלק אחד לישיבה פורמלית מול מורה ולוח ובחלק השני תכננתי ישיבה פחות פורמלית, נוחה ונעימה יותר.

בין לקוחותיי

bottom of page