top of page

בית הספר לחינוך ימי

פרויקט של משרדי בית הספר לחינוך ימי בהרצליה

הפרויקט כלל תכנון ועיצוב.

המטרה הייתה להפוך את המקום לנעים ומזמין למנהל בית הספר, למזכירה וגם לאנשים שמגיעים לפגישות במשרדי בית הספר.

חדר המנהל גובל בים ולמנהל היה חסר שלא רואה את הפעילות של בילדים בים. לכן יצאתי לצלם את הפעילות והוספתי תמונה על הקיר, כדי לתת תחושה שרואים מהמשרד את הים. 

בפרויקט הזה השתמשתי בחומרים ובאביזרים שמצאתי בסביבת בית הספר ומחזרתי.

הפרויקט התאפיין בתקציב נמוך במיוחד.

בין לקוחותיי

bottom of page